ZARZĄD

Andrzej Malinowski

PREZES ZARZĄDU a.malinowski@poczta.onet.pl

Grzegorz Kunda

Członek Zarządu
g.kunda@pralniabaxter.pl

Marek Romuald Borawski

Członek Zarządu
marekborowski@wp.pl

O FIRMIE

Zakład pralniczy prowadzi nieprzerwanie działalność od 1993 roku. Powstał w wyniku przekształcenia firmy „Magrex”, której działalnością było sprzątanie obiektów przemysłowych, w tym hoteli. Obsługując w zakresie sprzątania hotel „Leśny” w Białymstoku, nowopowstała firma „Baxter” s.c., wydzierżawiła od hotelu budynek pralni wraz z urządzeniami pralniczymi, a także przejęła zatrudnionych pracowników. Tam też przy Al. Jana Pawła II 77 znajdowała się pierwsza siedziba firmy.

Na początku swojej działalności pralnia „Baxter” obsługiwała hotel „Leśny” w Białymstoku oraz kilku innych małych klientów, którymi w głównej mierze były restauracje.

Efektywne działania marketingowe oraz bardzo dobra jakość usług spowodowały, że liczba klientów szybko rosła. Były to kolejne hotele, restauracje a także domy studenta. Tak szybki rozwój działalności wymusił potrzebę inwestycji w nowoczesne maszyny pralnicze, innowacyjne technologie, a także znaczne poprawienie organizacji pracy. 

Zakład pralniczy spółki Baxter  stał się w krótkim czasie jedną z najbardziej liczących się pralni w całym regionie. Jako pierwsza pralnia w całym województwie otrzymała pisemną zgodę Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku na realizację usług dla jednostek służby zdrowia.

W lipcu 2002r. Baxter s.c. zmieniła formę prawną i przekształciła się w spółkę jawną. W związku z ciągłym rozwojem firmy zaczęło  brakowało  powierzchni zarówno na potrzeby produkcji jak i powierzchni magazynowej. Dlatego też w 2006r. spółka zakupiła nieruchomość w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7, w skład której wchodzi działka o powierzchni 5100 m2 oraz murowany budynek o powierzchni 966 m2.
Zarówno  infrastruktura działki jak i budynek zostały poddane gruntownym zmianom i przebudowom w celu przystosowania ich do możliwości świadczenia profesjonalnych usług pralniczych. Do nowego obiektu została  również przeniesiona siedziba firmy.

Dodatkowo Spółka dokupiła  trzy duże pralnico-wirówki amerykańskiej firmy Millnor  o załadunku 180 kg każda, jak również zainstalowano w pełni zautomatyzowaną kotłownię węglową.

Na przestrzeni swojej działalności "Baxter" sp.j. korzystała z projektów unijnych Dzięki wparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowaliśmy projekt  dotyczący  zakupu i wdrożeniu innowacyjnego informatycznego sytemu obsługi Klienta projekt  dotyczący zakupu innowacyjnego sprzętu pralniczego, projekt współfinansujący zakup profesjonalnej linii maglowniczej  i tunelu finisher do wykończania odzieży fasonowej.

We wrześniu 2011 roku „Baxter” Sp.j. została udziałowcem „Poltextil” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .Spółkę tworzy pięć dużych, przemysłowych polskich pralni  oraz firma „Andropol” - jako wiodący w Polsce producent tkanin.

Celem nadrzędnym  Spółki jest  bardzo dobra współpraca wchodzących w jej skład przedsiębiorstw, wzajemna pomoc i wsparcie w codziennej działalności jak również wspólne kształtowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży pralniczej.

W marcu 2015 roku pralnia  otrzymała z ramienia certyfikowanej firmy NQA Poland Sp. z o.o. Certyfikaty:

  • ISO 9001:2008,
  • ISO 14001:2004  
  • PN-EN 14065:2005.

Konsekwentny rozwój firmy wymusił jej  dalszą rozbudowę. Trwa ona od listopada 2014 roku i obejmuje  budowę dodatkowych hal zarówno na cele produkcyjne – 350 m2 jak i magazynowe – 150 m2. Planowany jest też zakup nowego kotła gazowego jak i kolejnych urządzeń przeznaczonych do prania, prasowania i suszenia.

W 2015 roku Spółka po raz kolejny zmieniła swój status prawny. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako HTS "Baxter" Sp. z o.o. wchodząc w struktury Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD S.A.

HTS Baxter Sp. z o.o. rozwija się w bardzo szybkim tempie i ma już zaplanowane kolejne kroki, których realizacja pozwoli jej  utrzymać pozycję lidera na rynku pralniczym w tej części kraju.